Skip to content

Pentru autori

Asset 2@3x-100

Editura Theosis este o editură independentă care promovează lucrările de calitate din domeniul teologiei și spiritualității creștin-ortodoxe dar și din domeniul literaturii, artelor, istoriei sau filosofiei. Publicăm atât autori consacrați, cât și pe cei aflați la începutul carierei.

Oferim autorilor noștri servicii complete de corectură, editare, tehnoredactare, tipărire, design copertă, distribuție la nivel național și promovare.

Condiții de publicare

Acceptăm propuneri de publicare numai pentru lucrări originale, care au o ridicată calitate științifică și de redactare. Lucrările propuse spre publicare vor fi supuse unui proces de evaluare editorială și de tip peer review. Lucrarea va fi analizată de echipa noastră sau de către referenții cu care colaborăm.

Se vor avea în vedere atât conținutul și originalitatea lucrării, corectitudinea datelor științifice, stilul autorului, noutățile pe care le propune în domeniul vizat cât și cererea de pe piața cărții și cheltuielile de producție și difuzare pe care le implică publicarea.

Termenul mediu pentru tipărirea unei lucrări, din momentul în care a fost acceptată, este între 1 și 3 luni.

Pentru lucrările care au potențialul de a distribuite la nivel național și internațional, cu vânzarea unui tiraj mai mare de 500 de exemplare, cheltuielile de editare, tipărire, distribuție și promovare sunt suportate total sau parțial de către Editură. În acest caz, autorul va primi o retribuție financiară, în funcție de contractul încheiat.

Cheltuielile pentru lucrările aprobate pentru publicare, dar cu potențial scăzut de vandabilitate sunt suportate exclusiv de către autor.

Pentru ca un material propus sa fie acceptat de către editură pentru publicare, acesta trebuie să respecte câteva condiții minime:

  • o lucrare atent realizată, bine documentată, respectând principiile academice și de originalitate. Se vor avea în vederea și originalitatea și calitatea exprimării.
  • lucrarea nu poate să conțină pasaje plagiate; pentru fragmentele preluate din alte lucrări aflate sub copyright, notele bibliografice trebuie să menționeze explicit sursele respective.
  • textul trebuie să fie corect din punct de vedere al exprimării, gramaticii și ortografiei. Nu se acceptă materiale propuse spre publicare care conțin erori grave în acest sens sau care prezintă greșeli de ortografiere. Semnele diacritice sunt obligatorii.
  • tema aleasă se încadrează în specificul editurii și în viziunea noastră pe termen lung, în funcție de evoluția pieței de carte și preferințele publicului.

Vă rugăm să trimiteți manuscrisul dumneavoastră integral, împreună cu un sinopsis care să descrie pe scurt subiectul lucrării (2000 caractere) și CV-ul autorului.

Materialul va fi trimis exclusiv în format electronic, prin e-mail, la adresa office@theosis.ro

Alternativ, puteți trimite manuscrisul dumneavoastră prin poștă (pe CD/DVD/stick de memorie), la adresa:

Editura Theosis
Str. Moldovei nr. 1, BL AN 76, Apt. 14
Oradea
Județul Bihor

După trimiterea manuscrisului, vom confirma primirea acestuia. În termen de maximum 30 de zile veți primi un răspuns din partea redacției Editurii Theosis cu privire la propunerea dumneavoastră.

În urma evaluării lucrării, aceasta poate fi:

  • acceptată pentru publicare
  • acceptată cu condiția unor îmbunătățiri de comun acord cu autorul
  • respinsă

Pentru traducerea, publicarea și distribuția unei lucrări într-o limbă străină (alta decât limba română), vă rugăm să ne contactați.